Voorwaarden inschrijven

Als je je inschrijft ga je akkoord met deze verkoopvoorwaarden:

 • De inschrijving is pas definitief zodra je een ontvangstbevestiging hebt ontvangen.
 • Het invullen van het inschrijfformulier is geheel vrijblijvend, zowel jij als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop.
 • Het moment van inschrijven heeft geen invloed op de loting, zolang het inschrijfformulier voor sluitingsdatum is ingestuurd.
 • De woningen worden toegewezen op basis van loting door de notaris. Hierbij is de volgorde van lotnummer doorslaggevend beginnend met het laagste nummer.
 • Onjuist of onvolledige ingevulde inschrijfformulieren kunnen jouw inschrijving ongeldig maken.
 • Als een inschrijfformulier is ingevuld na sluitingsdatum van inschrijving, zal deze niet meegenomen worden in de eerste ronde van toewijzing, maar wordt deze gezien als reservekandidaat.
 • Bij de toewijzing en de verdeling van de kandidaten over de bouwnummers, houdt de verkoper rekening met de door jouw opgegeven voorkeur(en).
 • Per (toekomstig) huishouden mag slechts één inschrijfformulier worden ingeleverd. Op dubbele inschrijvingen wordt vooraf gecontroleerd en deze formulieren worden uitgesloten van deelname.
 • Een eventuele mede-koper (partner) dient te worden vermeld op het inschrijfformulier.
 • De koopovereenkomst wordt uitsluitend op naam gesteld van de inschrijver/partner die vermeld is/zijn op het inschrijfformulier.
 • De inschrijving is niet overdraagbaar.
 • Alleen de meest recente inschrijving wordt meegenomen in de loting en toewijzing.
 • In verband met de privacy verordening maken wij je erop attent, dat de door jou verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk in behandeling genomen worden. De database waarin jouw gegevens worden opgenomen zullen alleen ter beschikking worden gesteld aan de bij dit project betrokken partijen als ontwikkelaar, aannemer, makelaar en notaris. Ons privacy statement vind je hier.