Vanuit het niets

Hoe maak je vanuit het niets een levendige en spannende stadswijk? Wij vroegen het aan stedenbouwkundige Adriaan Geuze, directeur van West 8, die deze bijzondere wijk voor Almere ontwierp.

“Enkele jaren geleden vroeg de Gemeente Almere ons op een braakliggend terrein een onderscheidende woonwijk te ontwikkelen met een eigen, stedelijk karakter. Ik moest toen meteen denken aan de prachtige 19e-eeuwse stadswijken die je aan de Amerikaanse oostkust in steden als Boston, Philadelphia, Washington en New York vindt.”

“Daar staan ruime bakstenen huizen die in grote series zijn gebouwd. Zelf heb ik enige tijd in zo’n huis gewoond, midden in een levendige en bruisende wijk, met mensen van allerlei pluimage die er al heel lang wonen. Het was een buurt waar je blijft, in welke levensfase je ook zit. Alles wat je nodig hebt is binnen handbereik: de metro, parken, bomen, winkels, fietspaden… Zo vormde mijn eigen ervaring de inspiratiebron bij het ontwerp en de inrichting van New Brooklyn. Wij wilden de beste eigenschappen van dit soort wijken naar Almere brengen. Een prachtige combinatie van tijdloze stedelijkheid en groen. En dat is gelukt, want juist op deze locatie in Nederland is daar ruimte voor.”