Ruimte voor bomen en ander groen

New Brooklyn is sterk binnenstedelijk van karakter. En net zoals in het Amerikaanse stadsdeel waaraan het haar naam ontleent, is in het Almeerse New Brooklyn ook sprake van een korte voortuin - soms met een haag - en een achtertuin. Vooral in het openbaar groen is ruimte voor bomen, struweel en ander groen.

Groen wonen in New Brooklyn Almere Poort

Urban ecologie

Stedelijk gebied is ook erg belangrijk voor ecologie, er is zelfs sprake van een aparte vorm: urbane ecologie ofwel stadsecologie. Juist die stedelijke omgeving trekt diersoorten aan die zich thuis voelen in versteende omgevingen. Van nature zijn dat rotspartijen en bergen, maar onze steden doen prima dienst als kunstmatige rotsen! Soorten als de zwarte roodstaart, huismus, slechtvalk en vleermuizen zijn zelfs erg nuttig in onze leefomgeving, omdat ze zorgen dat er geen plagen van soorten als muggen, eikenprocessierups en spinselmot ontstaan.

Bruisende stadswijk New Brooklyn Almere

Een goede natuurlijke balans

Al bij aanvang van de wijk creëren we samen met de stadsecoloog van Almere een goede natuurlijke balans tussen dier- en plantensoorten die aansluit bij de ambities van de gemeente. Door sommige soorten als gast te verwelkomen en te faciliteren zorgen we voor voldoende
natuurlijke vijanden. Door ook mee te denken in de juiste beplanting van hagen, plantsoenen en laanbomen maken we een stukje stedelijk ecosysteem! Zo bouwen we aan een prettige woonomgeving, waarin groen zorgt voor natuurlijke schaduw, fijnstof filtert en een plek om te ontspannen.